top of page

Adi Nes' Tanakh Photography


In conversation with photographer Adi Nessהצלם עדי נס (הסעודה האחרונה) שתצלומיו המבויימים זכו להצלחה רבה יספר במפגש על סדרת עבודותיו "סיפורי התנ"ך" שהוצגה לראשונה במוזיאון תל אביב לאמנות אך גם במוזיאונים רבים ברחבי העולם ובארץ.

המכנה המשותף בין כל הדמויות התנ"כיות שבחר הוא אובדן הבית/המקום, ולשם כך עושה נס שימוש בדימויים של אנשי רחוב, הומלסים, ואנשים שמצאו את מקומם בשולי החברה, אשר מייצגים את גיבורי התנ"ך בתקופות השפל של חייהם. על ידי החיבור בין ההומלסים חסרי הזהות לתשתית המיתית של סיפורי התנ"ך, מעמת נס בין המציאות הישראלית העכשווית לבין ההיסטוריה והמיתוס של העם הנבחר.

בהרצאה בלווי מצגת מיצירותיו וסרט קצר המראה את תהליך ההפקה יתאר האמן את השפה האישית- אמנותית שלו ויגע בנושאים הקשורים לרבדים הנסתרים בתצלומיו, גיוס איקונים קנוניים וניכוסם לרעיונות חברתיים, הצילום המבויים כיוצר מציאות מול תדמיתו של המדיום כמשקף אותה והפנים המגוונים של הזהות הישראלית כפי שבאים לידי ביטוי ביצירותיו ובזהותו האישית: אתוס ציוני מול ישראל האחרת, מזרח ומערב, מרכז ופריפריה, יהדות וחילוניות, ועיסוק בנושאים מגדריים.

ההשתתפות בהרצאה היא בחינם, אך מותנית בהרשמה מראש בלינק : https://tinyurl.com/yytlut9y

This event will be held in Hebrew46 views0 comments

Comments


bottom of page