Adi Nes' Tanakh Photography

הצלם עדי נס (הסעודה האחרונה) שתצלומיו המבויימים זכו להצלחה רבה יספר במפגש על סדרת עבודותיו "סיפורי התנ"ך" שהוצגה לראשונה במוזיאון תל אביב לאמנות אך גם במוזיאונים רבים ברחבי העולם ובארץ.

המכנה המשותף בין כל הדמויות התנ"כיות שבחר הוא אובדן הבית/המקום, ולשם כך עושה נס שימוש בדימויים של אנשי רחוב, הומלסים, ואנשים שמצאו את מקומם בשולי החברה, אשר מייצגים את גיבורי התנ"ך בתקופות השפל של חייהם. על ידי החיבור בין ההומלסים חסרי הזהות לתשתית המיתית של סיפורי התנ"ך, מעמת נס בין המציאות הישראלית העכשווית לבין ההיסטוריה והמיתוס של העם הנבחר.

בהרצאה בלווי מצגת מיצירותיו וסרט קצר המראה את תהליך ההפקה יתאר האמן את השפה האישית- אמנותית שלו ויגע בנושאים הקשורים לרבדים הנסתרים בתצלומיו, גיוס איקונים קנוניים וניכוסם לרעיונות חברתיים, הצילום המבויים כיוצר מציאות מול תדמיתו של המדיום כמשקף אותה והפנים המגוונים של הזהות הישראלית כפי שבאים לידי ביטוי ביצירותיו ובזהותו האישית: אתוס ציוני מול ישראל האחרת, מזרח ומערב, מרכז ופריפריה, יהדות וחילוניות, ועיסוק בנושאים מגדריים.

ההשתתפות בהרצאה היא בחינם, אך מותנית בהרשמה מראש בלינק : https://tinyurl.com/yytlut9y

This event will be held in Hebrew40 views

Kol HaOt imparts Jewish values, texts and history through a creative synthesis of the visual and performing arts.

We believe that harnessing the arts, via our interactive programs, is a necessity, not a luxury, and is an effective model for Jewish education, identity and community.

Design - Eli Kaplan-Wildmann‏
WEB development  - ADI LINIAL